Zawsze możecie Państwo liczyć na naszą pomoc. Wystarczy tylko skontaktować się z nami!

FORMULARZ KONTAKTOWY

Adres e-mail

Jestem zainteresowany/a

Treść wiadomości
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenia komunikacyjne są najczęściej zawieranymi ubezpieczeniami, ponieważ obejmują ochroną samochody i pasażerów nimi podróżujących. Ubezpieczenia komunikacyjne wzajemnie się uzupełniają. Są produktami, które zapewniają pełną ochronę w każdej sytuacji na drodze.

  OC - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
Ubezpieczenie OC obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

AC - Autocasco
Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Obejmuje ubezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty. Warto zadbać o swój samochód i uchronić się przed stratami wykupując ubezpieczenia AC. Mając w ofercie wiele wariantów ubezpieczenia, zadbamy o to by zakres ochrony odpowiadał indywidualnym potrzebom klienta.

NNW - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
Przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub utracie zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i/lub pasażerów pojazdu.

ASSISTANCE - Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy
Posiadając ubezpieczenie Assistance, nie musicie się Państwo martwić w przypadku awarii lub wypadku. Ubezpieczenie to pomoże uniknąć zbędnych kłopotów, które mogą Państwa spotkać na drodze. Ubezpieczyciel udzieli szczegółowych informacji o warsztatach naprawczych, telefonach pomocy drogowej, zorganizuje np. holowanie uszkodzonego pojazdu, wynajem samochodu zastępczego, transport lub zakwaterowanie kierowcy i pasażerów.

Zielona Karta - Ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w ruchu zagranicznym.
Planując podróż za granice, należy sprawdzić czy w krajach, po których będziecie się Państwo poruszać jest wymagany certyfikat Zielonej Karty. Z polisą Zielonej Karty nie trzeba już martwić się o rozmiar szkód wyrządzonych w związku z ruchem Państwa pojazdu, na terytoriach należących do Systemu Zielonej Karty (np. Ukraina, Białoruś, Turcja, Mołdawia, Tunezja, Maroko).

Auto szyba – ubezpieczenie szyb samochodowych
Zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w pojeździe w razie jej uszkodzenia lub zniszczenia. Ubezpieczeniem objęte są: szyba czołowa, szyby boczne i szyba tylna, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu. Szkody z ubezpieczenia AutoSzyba nie mają wpływu na zniżki w innych ubezpieczeniach.

Sanok, ul. Cerkiewna 7
Kliknij, aby zobaczyć mapkę
tel. 13 46 304 28
tel. 603 543 308
tel. 500 203 115
biuro@pcuubezpieczenia.sanok.pl