Zadowolenie klienta z naszych usług
jest dla nas najważniejsze.
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpiecznia komunikacyjne Sanok

Ubezpieczenia komunikacyjne są najczęściej zawieranymi ubezpieczeniami, ponieważ obejmują ochroną samochody i pasażerów nimi podróżujących. Ubezpieczenia komunikacyjne wzajemnie się uzupełniają. Są produktami, które zapewniają pełną ochronę w każdej sytuacji na drodze.

OC - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznychUbezpieczenie OC obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

AC - AutocascoJest ubezpieczeniem dobrowolnym. Obejmuje ubezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty. Warto zadbać o swój samochód i uchronić się przed stratami wykupując ubezpieczenia AC. Mając w ofercie wiele wariantów ubezpieczenia, zadbamy o to by zakres ochrony odpowiadał indywidualnym potrzebom klienta.

NNW - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerówPrzedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub utracie zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i/lub pasażerów pojazdu.

ASSISTANCE - Ubezpieczenie natychmiastowej pomocyPosiadając ubezpieczenie Assistance, nie musicie się Państwo martwić w przypadku awarii lub wypadku. Ubezpieczenie to pomoże uniknąć zbędnych kłopotów, które mogą Państwa spotkać na drodze. Ubezpieczyciel udzieli szczegółowych informacji o warsztatach naprawczych, telefonach pomocy drogowej, zorganizuje np. holowanie uszkodzonego pojazdu, wynajem samochodu zastępczego, transport lub zakwaterowanie kierowcy i pasażerów.

Zielona Karta - Ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznymOchroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w ruchu zagranicznym.Planując podróż za granice, należy sprawdzić czy w krajach, po których będziecie się Państwo poruszać jest wymagany certyfikat Zielonej Karty. Z polisą Zielonej Karty nie trzeba już martwić się o rozmiar szkód wyrządzonych w związku z ruchem Państwa pojazdu, na terytoriach należących do Systemu Zielonej Karty (np. Ukraina, Białoruś, Turcja, Mołdawia, Tunezja, Maroko).

Auto szyba – ubezpieczenie szyb samochodowychZapewnia organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w pojeździe w razie jej uszkodzenia lub zniszczenia. Ubezpieczeniem objęte są: szyba czołowa, szyby boczne i szyba tylna, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu. Szkody z ubezpieczenia AutoSzyba nie mają wpływu na zniżki w innych ubezpieczeniach.

Współpracujemy z:
mieszkań ubezpieczenia na życie ubezpieczenia na życie mieszkań ubezpieczenia na życie OC sanok OC ubezpieczenia majątkowe ubezpieczenia podkarpackie centrum ubezpieczeń ubezpieczenia ubezpieczenia na życie ubezpieczenia na życie ubezpieczenia na życie AC NW
pcuubezpieczenia.sanok.pl
Dołącz do nas na FB
Pon.-Pt. 8-16, Sob. 8-12