Zadowolenie klienta z naszych usług
jest dla nas najważniejsze.
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpiecznia komunikacyjne Sanok

Ubezpieczenia komunikacyjne są najczęściej zawieranymi ubezpieczeniami, ponieważ obejmują ochroną samochody i pasażerów nimi podróżujących. Ubezpieczenia komunikacyjne wzajemnie się uzupełniają. Są produktami, które zapewniają pełną ochronę w każdej sytuacji na drodze.

OC - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznychUbezpieczenie OC obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

AC - AutocascoJest ubezpieczeniem dobrowolnym. Obejmuje ubezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty. Warto zadbać o swój samochód i uchronić się przed stratami wykupując ubezpieczenia AC. Mając w ofercie wiele wariantów ubezpieczenia, zadbamy o to by zakres ochrony odpowiadał indywidualnym potrzebom klienta.

NNW - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerówPrzedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub utracie zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i/lub pasażerów pojazdu.

ASSISTANCE - Ubezpieczenie natychmiastowej pomocyPosiadając ubezpieczenie Assistance, nie musicie się Państwo martwić w przypadku awarii lub wypadku. Ubezpieczenie to pomoże uniknąć zbędnych kłopotów, które mogą Państwa spotkać na drodze. Ubezpieczyciel udzieli szczegółowych informacji o warsztatach naprawczych, telefonach pomocy drogowej, zorganizuje np. holowanie uszkodzonego pojazdu, wynajem samochodu zastępczego, transport lub zakwaterowanie kierowcy i pasażerów.

Zielona Karta - Ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznymOchroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w ruchu zagranicznym.Planując podróż za granice, należy sprawdzić czy w krajach, po których będziecie się Państwo poruszać jest wymagany certyfikat Zielonej Karty. Z polisą Zielonej Karty nie trzeba już martwić się o rozmiar szkód wyrządzonych w związku z ruchem Państwa pojazdu, na terytoriach należących do Systemu Zielonej Karty (np. Ukraina, Białoruś, Turcja, Mołdawia, Tunezja, Maroko).

Auto szyba – ubezpieczenie szyb samochodowychZapewnia organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w pojeździe w razie jej uszkodzenia lub zniszczenia. Ubezpieczeniem objęte są: szyba czołowa, szyby boczne i szyba tylna, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu. Szkody z ubezpieczenia AutoSzyba nie mają wpływu na zniżki w innych ubezpieczeniach.

Współpracujemy z:
OC AC ubezpieczenia na życie sanok sanok ubezpieczenia AC ubezpieczenia na życie NW sanok mieszkań ubezpieczenia majątkowe NW AC OC ubezpieczenia majątkowe ubezpieczenia
pcuubezpieczenia.sanok.pl
Dołącz do nas na FB
Pon.-Pt. 8-16, Sob. 8-12