Zawsze możecie Państwo liczyć na naszą pomoc. Wystarczy tylko skontaktować się z nami!

FORMULARZ KONTAKTOWY

Adres e-mail

Jestem zainteresowany/a

Treść wiadomości
Ubezpieczenia majątkowe

obejmują dobra majątkowe (budynki, urządzenia, materiały, towary, gotówkę).

Ubezpieczenie nieruchomości – mieszkań i budynków mieszkalnych:
•    dają gwarancję wypłaty środków finansowych na naprawienie szkód powstałych w wyniku pożaru, kradzieży, zalania oraz innych zdarzeń losowych
•    zapewniają ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz pomoc assistance

Ubezpieczenie mienia:
•    zapewnia zabezpieczenie majątku od ryzyka pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych
•    obejmuje szkody rzeczowe w ubezpieczonym mieniu jest to doskonałe rozwiązanie dla wynajmujących lub najmujących mieszkanie

Ubezpieczenie turystyczne:
•    zapewnia kompleksową ochronę osób wyjeżdżających za granicę
•    zakres ubezpieczenia może obejmować koszty leczenia, pomoc assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną, bagaż podróżny, sprzęt sportowy oraz odwołanie podróży zagranicznej.
Sanok, ul. Cerkiewna 7
Kliknij, aby zobaczyć mapkę
tel. 13 46 304 28
tel. 603 543 308
tel. 500 203 115
biuro@pcuubezpieczenia.sanok.pl